Operativní leasing vozidel

Optimalizace vozového parku

Svět prošel v uplynulých měsících řadou změn. Naše představa o tom, co znamená být mobilní a spravovat mobilitu, se z obchodního hlediska neustále vyvíjí, a v důsledku toho se mění i náš celkový pohled na tuto problematiku. Objevuje se naléhavá potřeba efektivních doručovacích systémů i bezpečné dopravy a v souvislosti s tím roste poptávka po spolehlivých, škálovatelných a flexibilních způsobech optimalizace vozových parků. V oborech značně závislých na dopravě ukrajují náklady na provozování a údržbu firemních vozidel významnou část z celkových provozních nákladů. Správa vozového parku tím pádem představuje zásadní, ale také poměrně náročnou stránku podnikání v těchto oborech a pro správce je podstatné co možná nejlépe využít dostupné zdroje a možnosti. Mezi důležité aspekty spravování firemní flotily osobních i nákladních vozidel patří také proaktivní přístup a schopnost rychle reagovat na aktuální události. Nehody a neočekávané poruchy totiž bývají pro vozové parky mimořádně nákladné, a je proto nutné být vždy o krok napřed pomocí vhodných preventivních opatření. Jaká řešení a opatření by se měla zavést? Jak mohou pomoci optimalizovat vozový park?

Prvním krokem je zvolit vhodná vozidla. Optimalizace údržby vozového parku začíná právě volbou správných vozů, které odpovídají požadavkům firmy i oboru, v němž působí. Pokud vybraná vozidla nesplňují ty nejdůležitější požadavky, zvyšují se výdaje za údržbu a v důsledku toho i pravděpodobnost nedodržení termínů, například u doručování. Spolehlivost vozů je tudíž naprosto zásadní. Od nastavení nejúspornějších cyklů výměny vozidel až po dodržování požadavků na jejich údržbu, prodej a likvidaci – tato rozhodnutí mohou přímo ovlivnit úspěch nebo neúspěch programů pro správu vozového parku.

Další krok spočívá v možnosti automatizovat správu vozového parku pomocí telematických systémů. Pomáhají zejména tím, že umožňují zautomatizovat většinu běžných úkonů. Vykonávat vše manuálně je samozřejmě také možné, ale zároveň velmi náročné. Používáním technologií se vyloučí možnost lidské chyby a celá údržba vozového parku se zefektivní. Telematický systém pomáhá monitorovat provoz a výkon každého vozidla prostřednictvím počítače i mobilních aplikací. Ty uživatele upozorní, když nastane nějaký problém s provozem vozu nebo když dochází k jeho neoprávněnému používání. Zároveň tak pomáhají se zabezpečením jednotlivých vozidel z vozového parku.

Správci vozových parků by také neměli podceňovat důležitost zkušených řidičů. To se může na první pohled zdát jako problém, ale strategie nabírat řidiče s dostatečnou praxí dokáže ve velké míře ovlivnit úspěšnost provozování vozového parku. Například pokud určité vozidlo vyžaduje speciální dovednosti nebo proškolení, náborový proces hraje klíčovou roli v naplňování těchto potřeb. Nábor řidičů se správnými dovednostmi zajistí firmě měřitelné přínosy – řidiči se správnými znalostmi o provozu vozidel pomáhají snižovat náklady na nepotřebné opravy, spotřebu paliva i množství emisí CO2 díky ekologicky šetrnému řízení. Stejně tak je důležité proškolit řidiče, kteří některá z povinných kritérií nesplňují, což povede k lepší výkonnosti i efektivnosti jejich práce. Postupem času se všechny tyto dílčí úspory nasčítají. 

Pokud se zabýváme efektivní optimalizací vozového parku, dalším mimořádně důležitým bodem je řízení nákladů. Bez důkladného zmapování provozních nákladů i nákladů na životní cyklus produktu – od prvotní koupě aktiva až po konečný prodej – nelze určit silné a slabé stránky projektu. Správa vozového parku se v mnohém podobá finanční správě. Efektivní přístup k nákupu vozidel a vybavení, údržbě, zajišťování paliva i řidičů a dalším souvisejícím nákladům nám umožní činit informovaná a správná rozhodnutí. 

Společnost MHC Mobility dokáže naplňovat potřeby svých klientů. Nabízí řešení, které usnadní provoz jejich podniku prostřednictvím správy vozového parku: vlastník vozidel předá firemní vozový park společnosti MHC, která jej za pevně daný měsíční poplatek spravuje. Správa v tomto případě zahrnuje kompletní spektrum služeb, díky kterým již tato agenda přestane být pro firmu zátěží. Přínosy tohoto řešení pro klienty jsou značné a umožňují jim plně se soustředit na samotné podnikání. Firmy mohou například snížit své náklady na správu vozového parku, nemusejí vytvářet nové pracovní pozice správců firemních vozidel, mají k dispozici palivové karty a mohou využívat různých slev, které má společnost MHC Mobility sjednané u řady autorizovaných autoservisů. Kromě výše zmíněných přínosů si mohou klienti užívat plné mobility díky balíčku služeb obsahujícímu například kontroly, pojištění, likvidace škodních událostí či přezouvání i uskladnění pneumatik. 

Při pohledu na celkový proces správy vozového parku dojdeme k závěru, že se jedná o disciplínu zaměřenou na optimalizaci celého životního cyklu firemních vozidel, od financování až po údržbu, soulad s předpisy, sledování vozů a zajišťování řidičů. V konečném důsledku pak pomáhá snížit celkové náklady, omezit riziko nehod a poruch, umožnit nákup a prodej vozů v optimální čas a využívat různé další výhody. Dává tedy smysl zvolit si do pozice správce vozového parku správnou osobu, která dokonalé rozumí účelu této činnosti, nebo se s důvěrou obrátit na profesionály jako například společnost MHC Mobility.Máte zájem o pronájem vozidla?

Kontaktujte nás

Newsletter

Přihlaste se k odběru a buďte vždy informováni o naší nabídce.
Získejte nejnovější informace a speciální nabídky týkající se pronájmu vozidel a služeb.


Tento web může používat technologii cookies především za účelem zajištění řádného fungování, ale také adresování provozu, ale také pro statistické a reklamní účely. Přijetí cookies umožňuje zrušit pomocí nastavení domácích prohlížečů.Více informací. OK