Předpisy

Právní podmínky MHC MOBILITY ( “MHC”)

Před používáním webových stránek MHC („Portál“) se prosím důkladně seznamte s níže uvedenými zásadami. Používáním tohoto portálu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tento portál nepoužívejte. MHC může podmínky kdykoli změnit a takové změny budou okamžitě zveřejněny. Protože pravidla používání portálu jsou pro vás závazná, občas tyto stránky navštivte a zkontrolujte aktuální pravidla.

Podmínky přístupu a pravidla používání těchto stránek byly stanoveny v souladu s polským právem, a vstup na stránky a jejich používání se rovná jejich schválení, s výjimkou oblasti práva nazývané jako konflikt právních předpisů, a také souhlasu, že veškeré kroky nebo právní řízení mezi MHC a uživatelem, vyplývající z přístupu a používání těchto stránek, musí být předány pouze místně příslušnému soudu se sídlem v Polsku.

Autorská práva

Copyright © 2016, MHC MOBILITY. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k materiálům publikovaným na serveru MHC Web Server jsou vlastnictvím firmy MHC. MHC opravňuje uživatele k reprodukci materiálů pro nekomerční účely, pro použití vámi nebo ve vaší organizaci pouze pod podmínkou uvedení informace o autorských právech na každé stránce a na všech kopiích a také ve všech studiích, dokumentacích a jiných materiálech, které vznikly s použitím těchto podkladů.

Ostatní uživatelé musí být jasně informováni o veškerých změnách, které byly provedeny v původních materiálech tak, aby se změněné verze nezaměňovaly s originálem. Firma MHC si vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských práv, k údajům, souborům a/nebo obrázkům, textům a médiím, které materiály obsahují.

Činnosti jako komerční zveřejnění, kopírování nebo šíření dokumentů MHC, které vytvářejí osobní nebo komerční zisk bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány. Některé materiály, včetně materiálů třetích stran, mohou podléhat různým pravidlům používání.

Omezení

Tento portál může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Materiály poskytované na tomto portálu se připravují a dodávají „tak, jak jsou“ a nevztahují se na ně žádné záruky – ať výslovné nebo domnělé – včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodní hodnoty, vhodnosti pro daný účel, vlastnických práv a nedotknutelnosti práv třetích stran. MHC v žádném případě neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody nebo žádné škody vzniklé v souvislosti s prohlížením a používáním portálu a v souvislosti s používáním materiálů zveřejněných na webových stránkách.

Firma MHC vynaloží veškeré úsilí, aby informace zveřejněné na stránkách byly stále aktualizovány, ale neposkytuje žádnou záruku, co se týče jejich přesnosti a úplnosti. MHC  neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku přístupu nebo ztíženého přístupu k těmto webovým stránkám a škody vzniklé odkazováním na informace na nich uvedené. Popisy výrobků a služeb jsou zveřejněny pouze za účelem zajištění obecných informací o povaze a typech nabízených výrobků a služeb skupinou MHC. Popisy nepředstavují nabídku pro potenciální klienty. Pokud máte zájem o konkrétní výrobek nebo službu, kontaktujte nás.

Kliknutím na některé odkazy na stránkách můžete být přesměrováni na jiné, nesouvisející webové stránky, za které MHC nenese žádnou odpovědnost. Uživatelé používající webové stránky třetích stran jsou povinni seznámit se s podmínkami používání, které jsou na nich zveřejněny.

Zprávy a materiály, které jsou zasílány firmě MHC e-mailem, jsou uloženy ve veřejné databázi. Veškeré informace zasílané firmě MHC musí být pravdivé a v souladu se zákonem a nesmí porušovat práva jiných osob. MHC si vyhrazuje právo kdykoli změnit portál, na něm popsané výrobky a služby i právní podmínky.

Ochranné známky a loga

Ochranné známky a loga použité na těchto stránkách jsou registrované a neregistrované. Ochranné známky MHC a jiných společností skupiny MHC a třetích stran se mohou používat pouze způsobem dovoleným jejich majiteli.

Tento portál vlastní a kontroluje:

MHC MOBILITY
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Registrace v Polsku: Číslo KRS: 0000242025

Newsletter

Přihlaste se k odběru a buďte vždy informováni o naší nabídce.
Získejte nejnovější informace a speciální nabídky týkající se pronájmu vozidel a služeb.


Tento web může používat technologii cookies především za účelem zajištění řádného fungování, ale také adresování provozu, ale také pro statistické a reklamní účely. Přijetí cookies umožňuje zrušit pomocí nastavení domácích prohlížečů.Více informací. OK