Nová měrná jednotka účinnosti mikromobility

V případě průmyslových revolucí byla vždy potřeba nová měrná jednotka nebo ukazatel, ve kterém by se dalo vzájemně soutěžit. Tak se zrodily koňské síly, bity, Mhz a mnoho dalších jednotek. Podobně jsme až dosud hledali novou jednotku pro mikromobilitu. Vytvořením vhodného ukazatele je možné transparentně soutěžit o uživatele a v neposlední řadě o (environmentální) účinnost různých alternativ a společností. Horace Dediu, americký odborník na mikromobilitu, vymyslel měrnou jednotku MOT (Modicum of Transport), tak se podívejme, co to vlastně obnáší!

Když James Watt vynalezl parní stroj, potřeboval novou měrnou jednotku. Před rokem 1776 byla pro člověka referencí voda, větrné mlýny a dobytek. Mr. Watt využil svého marketingového umu, aby u všech spustil dostihy, když vynalezl koňskou sílu. Použitím termínu koňská síla dokázal lidem plasticky přiblížit, kolik koní - nebo dokonce několik stájí - mohou nahradit, pokud si koupí jeho parní stroj. Název se stal tak úspěšným, že ačkoliv se pegasové stále vyskytují pouze v legendách, tak dokonce i výkon letadel se měří v koňských silách.

Dalším skokem v dějinách lidstva byl počítač. Poněvadž použití koňské síly v souvislosti s počítačem by bylo poněkud zvláštní, museli se hledat nové ukazatele. Rychlost množství výpočtů prováděných lidmi byla definována v jednotce Mhz (jeden milion cyklů za sekundu) a úložný prostor začal byl měřen v bajtech. (8 bitů = množství paměti potřebné k uložení jednoho celého znaku). Ačkoliv se uložení mohlo měřit na stránky A4 nebo metry krychlové v kartotéce, vědecký termín zvítězil nad každodenní metaforou.

Internetové obchodování si také vyžádalo nové měrné jednotky, jako jsou PPC (paid per click - platba za kliknutí) nebo CPA (cost per acquisition - cena za akci/konverzi), a tak se nové měrné jednotky rodí spolu s tím, jak se svět zrychluje/vyvíjí.

Nová měrná jednotka znamená nejen vynález určitého nového zařízení nebo řešení, ale také otevření nového trhu pro prodejce i kupující. Začíná se tak nová soutěž.

Vrátíme-li se k automobilovému průmyslu, lze dokonce jazykově zpochybnit, že koňská síla definovaná při vynálezu spalovacích parních motorů se používá i pro automobily s elektromotory. Je to opravdu nejdůležitější parametr pro elektromobil? Na co se u elektromobilu ptáte jako na první věc? ... Přesně tak, na dojezd. Stejně jako všichni ostatní, protože to je v současné době nejkritičtější problém vozidel xEV. Možná za 5-10 let už nebude hlavním parametrem automobilů dojezd, ale doba nabíjení nebo energetická účinnost, stejně jako se spotřeba stala hlavním trumfem spalovacích motorů na straně výrobců, uživatelů i regulačních orgánů.

Zaměříme-li se na zařízení mikromobility, není skutečně důležitý ani výkon stroje, a rovněž jeho slibovaný dojezd není užitečným orientačním bodem. Proč? Jednak proto, že při krátkých cestách se nemusíme obávat limitů dojezdu, a jednak proto, že se nepoužívají k přepravě tun, ale k přepravě osob a nákladu o hmotnosti 30-200 kg, přičemž maximální rychlost je ve většině zemí světa zákonem omezena na 25 nebo 45 km/h.

Stejně jako odvětví přechází od TCO k TCM, tj. od celkových nákladů na vlastnictví (total cost of ownership - TCO), zaměřeného na náklady na zařízení, k celkovým nákladům na mobilitu (total cost of mobility - TCM), zaměřeného na náklady na uživatele, platí totéž pro zařízení mikromobility! Nezajímá nás, co vozidlo dokáže, ale za jakou cenu dokáže dopravit určitou osobu (případně včetně přepravovaného zboží) z bodu A do bodu B.

Proto Horace Dediu vymyslel jednotku MOT (Modicum of Transport), což představuje energetické náklady na přepravu osoby/předmětu na vzdálenost jednoho kilometru s ohledem na hmotnost osoby/předmětu. 1 MOT = 0.1 kWh/kgkm (nebo 10kWh/100kg*km)

Účelem MOT je určit jednotku užitku daného druhu dopravy nebo služby, tj. určení toho, kolik stojí spotřeba energie na dosažení daného výkonu. MOT lze rovněž použít jako referenční hodnotu pro emise škodlivých látek na základě množství spotřebované energie, podobně jako je tomu u průměrné spotřeby paliva u automobilů. Co nejmenší množství pro dosažení požadovaného cíle - to je snad nejlepší překlad slova modicum.

Význam MOT tkví v skutečnosti, že jedním z největších faktorů u zařízení mikromobility je hmotnost, protože zatímco +100-200 kg hmotnosti navíc v automobilu nemá velký vliv na spotřebu, nízkohmotnostní zařízení mikromobility dokáže přepravit maximálně 200 kg, takže celková hmotnost se může několikanásobně lišit v závislosti na zatížení.

„Množství jednoho MOT bylo záměrně stanoveno tak, aby odpovídalo průměrné zaznamenané hodnotě mikromobilních zařízení“ - říká Horace Dediu. Například účinnost elektrokola je 1 MOT. Pokud jde o škálování, horní hranice účinnosti pro zařízení mikromobility s přihlédnutím k ostatním typům vozidel je 10 MOT. 

Pro srovnání, u lehkých vozidlech je to přibližně 30 MOT, zatímco u výkonných vozů to může být až 70-100 MOT. Elektromobily na baterie (BEV) mají výkon zhruba 20 MOT, zatímco některé druhy veřejné dopravy dosahují výkon 15-20 MOT.

Kromě výše zmíněné přenositelnosti CO2 je společenskou výhodou MOT také to, že jej lze využít z ekonomického hlediska, protože se z ní dá snadno vypočítat nákladová efektivnost infrastruktury se zaměřením na silnice a parkovací místa.

Celkově lze říci, že MOT by se v mobilitě budoucnosti skutečně mohl stát správní a transparentní měrnou jednotkou pro všechny tři odvětví (prodejci, uživatelé, regulující subjetky).
Máte zájem o pronájem vozidla?

Kontaktujte nás

Newsletter

Přihlaste se k odběru a buďte vždy informováni o naší nabídce.
Získejte nejnovější informace a speciální nabídky týkající se pronájmu vozidel a služeb.


Tento web může používat technologii cookies především za účelem zajištění řádného fungování, ale také adresování provozu, ale také pro statistické a reklamní účely. Přijetí cookies umožňuje zrušit pomocí nastavení domácích prohlížečů.Více informací. OK